Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Najważniejsze ogólnopolskie związki spółdzielcze oraz Krajowa Rada Spółdzielcza prowadzą aktywną działalność międzynarodową, m.in poprzez przynależność do europejskich i światowych organizacji spółdzielczych. Członkostwo w nich ułatwia nawiązywanie kontaktów z federacjami spółdzielczymi innych krajów, wymianę doświadczeń, dostęp do projektów międzynarodowych i szkoleń. Wybór polskich przedstawicieli do najwyższych organów kierowniczych tych organizacji jest dowodem uznania, jakim cieszy się polska spółdzielczość na świecie.

 

Krajowa Rada Spółdzielcza od samego początku swego istnienia jest członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (MZS), największej i najstarszej na świecie organizacji pozarządowej reprezentującej ponad 800 mln spółdzielców ze wszystkich kontynentów. Członkostwo w Związku KRS przejęła po swej poprzedniczce - Naczelnej Radzie Spółdzielczej, należącej do MZS od początku lat 70. zeszłego wieku. W 1972 r. NRS była gospodarzem XV Kongresu MZS w Warszawie, zaś w 2004 r. KRS gościła Zgromadzenie Europejskie MZS, również w Warszawie.

KRS była członkiem Komitetu Porozumiewawczego Europejskich Stowarzyszeń Spółdzielczych (CCACE), który w 2006 r., połączył się z Regionem Europejskim MZS, tworząc nową europejską organizację spółdzielczą Cooperatives Europe. KRS była jednym z jej założycieli, zaś przedstawiciel KRS Alfred Domagalski wybrany został do Rady Cooperatives Europe.

KRS reprezentuje polskie spółdzielnie branż rolniczych w Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczości Rolniczej MZS (ICAO) - w marcu 2009 r. zorganizowała wspólnie z tą organizacją konferencję w Krakowie nt. „Wyzwania i szanse dla spółdzielni rolniczych krajów przeżywających transformację”. KRS współpracuje także z Generalną Konfederacją Spółdzielczości Rolniczej w UE (COGECA). Desygnowała swoich przedstawicieli do pracy w grupach roboczych ds. owoców i warzyw oraz mleka prowadzonych przez tę organizację wspólnie z Komitetem Rolniczych Organizacji Zawodowych przy UE (COPA), a delegacje KRS uczestniczyły w kongresach Rolnictwa Europejskiego.

 


 

Alfred Domagalski w radzie Co-operatives Europe

 

W dniach 5-7 maja 2013 r. w Stambule odbyło się Zgromadzenie Ogólne i Konferencja Cooperatives Europe, najważniejszej europejskiej organizacji spółdzielczej, pełniącej zarazem funkcję Regionu Europejskiego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (MZS). Gospodarzami spotkań były tureckie organizacje spółdzielcze, a zwłaszcza Centralny Związek Tureckich Spółdzielni Kredytu Rolniczego Tarimkredi oraz Krajowy Związek Spółdzielczy Turcji (NCUT), które zadbały o nadanie Zgromadzeniu wysokiej rangi, zapraszając między innymi przedstawicieli rządu tureckiego.

 

Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie dyskutowanych od dawna zmian statutu oraz wybory nowych władz organizacji. Zmiany sprowadzały się zasadniczo do rezygnacji z dotychczasowej instytucji dwóch współ-prezydentów, ograniczenia liczby członków Rady i usytuowania Komitetu Koordynacyjnego ds. Unii Europejskiej (EUCC). Jednogłośnie przyjęty nowy statut przewiduje, że obecnie najwyższą funkcję kierowniczą w Cooperatives Europe będzie sprawował jeden prezydent wybierany przez Zgromadzenie, który będzie zarazem automatycznie jednym z wiceprezydentów całego MZS. Rada liczyć będzie 13 członków plus po jednym reprezentancie europejskich organizacji branżowych, tj. COGECA, Cecop, Cecodhas, Euro Coop, EACB itp. (jeden kraj może w niej mieć tylko jednego przedstawiciela - nie dotyczy to przedstawicieli wzmiankowanych organizacji branżowych. Spośród swoich członków Rada wybierze maksymalnie czterech wiceprezydentów, którzy wspólnie z prezydentem będą pełnili funkcję prezydium Rady. Komitet Koordynacyjny ds. Unii Europejskiej, którego status był wcześniej nie do końca sprecyzowany (był on kontynuatorem komitetu CCACE istniejącego niezależnie od MZS przed utworzeniem Cooperatives Europe), został podporządkowany Radzie. Pozostałe zmiany w statucie były konsekwencją wyżej wymienionych.

 

Skład rady Co-operatives Europe


Prezydent: Dirk Lehnhoff niemiecki Związek Spółdzielczy i Raiffeisenowski (DGRV)

 

Członkowie:

 1. Giorgio Bertinelli (Włochy)
 2. Pernilla Bonde (Szwecja)
 3. Alfred Domagalski (Polska)
 4. Rostislav Dvorak (Czechy)
 5. Jean-François Hoffelt (Belgia)
 6. Jacques Landriot (Francja)
 7. Edward Mayo (Wielka Brytania)
 8. Salme Näsi (Finlandia)
 9. Juan Antonio Pedreno Frutos (Hiszpania)
 10. Petar Stefanov (Bułgaria)
 11. Ilhami Teke (Turcja)
 12. Susanne Westhausen (Dania)
 13. Liudmila Zaytseva (Rosja)
 14. Duncan Bowdler (Euro Coop – spółdzielczość spożywców)
 15. Mårten Lilja (Cecodhas - spółdzielczość mieszkaniowa)
 16. Etienne Pflimlin (EACB - bankowość spółdzielcza)
 17. Rossano Rimelli (Cecop - spółdzielczość pracy)