Oficjalna strona Krajowej Rady Spółdzielczej  |  ogólnopolski portal spółdzielczy KRS 03 KRS 04 KRS 05  KRS 06 KRS 07   

Get Adobe Flash player

Spółdzielczy Kwartalnik NaukowySpółdzielczy Kwartalnik Naukowy (SKN) jest wydawnictwem periodycznym, będącym sukcesorem czasopisma o tym samym tytule wydawanego  w latach 1967 – 1989 jako wiodące w kraju teoretyczno-naukowe pismo poświęcone problematyce spółdzielczej. Stanowiło ono kontynuację przedwojennego Spółdzielczego Przeglądu Naukowego, wydawanego przez ówczesny Spółdzielczy Instytut Naukowy.  Kwartalnik ukazuje się obecnie nieregularnie, jednak docelowo przewiduje się jego publikację zgodnie z tytułem, w rytmie 3 – 4 numerów rocznie.
Periodyk ma charakter naukowy o charakterze teoretyczno-empirycznym i stanowi miejsce publikacji opracowań głównie o charakterze ekonomicznym, społecznym, socjologicznym i historycznym, a także z dziedziny zarządzania, nawiązujących do szeroko pojmowanej spółdzielczości, gospodarki społecznej, współdziałania ludzi itp. Obejmuje swoim zakresem merytorycznym historyczne i aktualne problemy spółdzielczości w kraju i za granicą oraz społecznej gospodarki rynkowej, której spółdzielczość jako własność wspólnotowa jest najważniejszym sektorem. Jednocześnie uwzględnia także problematykę III sektora organizacji pozarządowych i problemy mechanizmów pieniężnych jako infrastruktury finansowej. Artykuły składane do SKN są recenzowane.

 


KOMITET REDAKCYJNY:

Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz - redaktor naczelny
prof. dr hab. Ewa Leś -
zastępca redaktora naczelnego
dr Adam Piechowski - zastępca redaktora naczelnego
dr Krzysztof Lachowsk
i - sekretarz redakcji 
dr hab. Michał Pietrzak,
prof. dr hab. Eugeniusz Pudełkiewicz 
prof. dr hab. Aldon Zalewski

 

RADA PROGRAMOWA:
Andrzej Anulewicz, Prof. Carlo Borzaga (Włochy), Waldemar Broś, Dr Bronisław Brzozowski, prof. dr hab. Lech Buczowski, prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, prof. dr hab. Henryk Cioch, Alfred Domagalski (przewodniczący), prof. dr hab. Józefa Gniewek, prof. dr hab. Adam Jedliński, Krzysztof Kokoszkiewicz, prof. dr hab. Danuta Mierzwa, prof. Hans-H. Münkner (Niemcy), Janusz Paszkowski, Jerzy Rybicki, prof. Yohanan Stryjan (Szwecja), Jerzy Szreter, Jan Włostowski

 


Dotychczas ukazały się dwa numery wznowionego Spółdzielczego Kwartalnika Naukowego:

Nr 1/2008 spis treści do pobrania
Nr 1/2009 spis treści do pobrania

O ukazaniu się kolejnych numerów będziemy informować.

 Do autorów prac składanych do publikacji w Spółdzielczym Kwartalniku Naukowym

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania do naszego Kwartalnika artykułów i innych opracowań, recenzji oraz informacji o ważnych wydarzeniach i instytucjach związanych ze spółdzielczością. Przypominamy, że pismo ma charakter teoretyczno-naukowy i stanowi miejsce publikacji opracowań głównie o charakterze ekonomicznym, społecznym, socjologicznym i historycznym, a także z dziedziny zarządzania, nawiązujących do szeroko pojmowanej spółdzielczości, gospodarki społecznej, współdziałania ludzi itp. Jest w nim miejsce dla prac o charakterze teoretycznym i empirycznym, prezentujących ujęcia syntetyczne, jak i pokazujących problematykę zastosowania metod badawczych. W strukturze kolejnych numerów przewidujemy wyodrębnienie następujących części:

 

 • Przesłanie Władz Spółdzielczych i informacje redaktora naczelnego,
 • Artykuły (do 22 stron maszynopisu),
 • Miscellanea, Komunikaty z badań (do 10 – 15 stron maszynopisu),
 • Kronika, Dokumenty (3 – 7 stron maszynopisu),
 • Recenzje i omówienia (3 – 7 stron maszynopisu),
 • Noty bibliograficzne, Przegląd zawartości czasopism zagranicznych
 • Abstrakty artykułów w języku angielskim.

Składane do redakcji prace powinny zawierać:

 • Imię i nazwisko autora (autorów w układzie alfabetycznym),
 • Tytuł pracy w języku polskim,
 • Abstrakt (najważniejsze tezy i wnioski) do 20 wierszy maszynopisu,
 • Słowa kluczowe,
 • Właściwy tekst pracy z wyróżnieniem wstępu, podrozdziałów, zakończenia (wnioski),
 • Odsyłacze do literatury w systemie oksfordzkim, tzn. w nawiasach we właściwym tekście (a nie w przypisach), z podaniem nazwisk/a autora/ów przywoływanej publikacji i strony odesłania,
 • Przypisy uzupełniające tekst u dołu strony (z numeracją ciągłą dla całej pracy),
 • Bibliografię w układzie alfabetycznym, obejmująca pozycje cytowane w tekście, z podaniem nazwisk/a autora/ów, inicjału/ów imienia/on, roku wydania, tytułu, nazwy wydawnictwa i miejsca wydania,
 • Tytuł pracy, słowa kluczowe i streszczenie w języku angielskim,
 • Informacje o Autorze zawierające adres prywatny, miejsce pracy, telefon oraz adres e-mail,
 • Tabele, z numerem i tytułem, należy zamieszczać w tekście opracowania,
 • Rysunki opatrzone numerem i tytułem zamieszczone na odrębnych stronach

 

Teksty pisane w formacie Word w 2 egzemplarzach oraz na CD należy nadsyłać na adres:


Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
Krajowa Rada Spółdzielcza

ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dla Autorów tekstów przyjętych do druku przewidziane są odpowiednie honoraria.
Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia nadesłanych tekstów, dokonania skrótów i redakcji.
W razie potrzeby prosimy zwracać się o informacje do redaktora naczelnego
prof. dr hab. Mieczysława Adamowicz (tel. 22 593 40 77, e-mail mieczysłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
lub sekretarza redakcji dr Krzysztofa Lachowskiego (tel. 22 596 45 26, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )